DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 07.05.2022 11:05:36 

NEJSME MALÍ‚ UŽ JSME ŠKOLÁCI ...

SPOLEČNĚ JSME PROŽILI


Den otevřených dveří v 1.B

Pomalu se blíží konec školního roku a z malých, vyjukaných školáků, stojících na samém počátku cesty ke vzdělání se během pár měsíců stali ostřílení prvňáci. Opravdoví žáci, kteří s notnou dávkou samostatnosti dovedou číst, psát a počítat, vyznají se ve své škole, umí se správně chovat a dokáží dodržovat společně vytvořená třídní pravidla.
 
Svými úspěchy se prvňáčci chtěli pochlubit, a tak ve středu 22. dubna 2009 pozvali na návštěvu do výuky rodiče, babičky a dědečky. Děvčata a chlapci hostům nejprve předvedli, jak ovládají učivo matematiky – práci na číselné ose, řazení čísel podle velikosti, pohotovost při sčítání 
odčítání do dvaceti, řešení jednoduchých slovních úloh i poznávání geometrických tvarů a těles. Následovalo čtení ze slabikáře, psaní, pohádka o písmenech velké a malé g, jedněch z posledních, které prvňáčci ještě neznali, a práce se skládací písmenkovou abecedou.
 
Většina školní práce probíhala formou didaktických her, tedy oblíbených činností, při kterých si děti hrají a zároveň se učí nebo procvičují probrané učivo. Návštěvníci tak mohli porovnat výuku v době, kdy byli sami školáky s moderními vyučovacími metodami současnosti.
 
Postoj rodičů i širší rodiny ke škole a ke vzdělávání je velmi důležitý. Do značné míry určuje, jak bude dítě ve škole pracovat, jak bude překonávat překážky, jestli bude nebo nebude pro školní práci pozitivně naladěné a motivované a nakonec i to, zda dítě bude nebo nebude ve škole úspěšné …
 
Jsme moc rádi, že návštěvníky z řad rodičů i prarodičů byla zaplněna téměř celá třída. Je to znamením, že rodiny našich školáků mají zájem úzce spolupracovat se školou při výchově a vzdělávání svých dětí. A z toho máme velkou radost!
 
Mgr. Karel Zerzáň 
 

 
Putování za pohádkami, rekordy a kuriozitami a do jihlavského podzemí
 
V sobotu 4. dubna 2009 se uskutečnil autobusový zájezd pro děti a rodiče žáků prvních tříd místní základní školy. Cílem zájezdu mimo návštěvy zajímavých a turisticky atraktivních míst byla snaha, aby se prostřednictvím společných zážitků co nejvíce upevnily vztahy mezi žáky, rodiči a školou.
 
První zastávkou sobotního putování byla prohlídka jihlavského podzemí, které je po podzemí znojemském druhým nejrozsáhlejším podzemním komplexem v České republice. Nejzajímavějším místem prohlídky byla svítící podzemní chodba. Po zhasnutí světel jsme se neocitli v úplné tmě, stěny chodby tajemně zelenavě světélkovaly. Stálá teplota chodeb pohybující se okolo 8°C nás příjemně zchladila v rozpáleném jarním dopoledni.
 
Z Jihlavy jsme pokračovali do Pelhřimova. Nikoliv prohlédnout si krematorium, jak doporučuje Rudolf Hrušínský v roli lékaře svému pacientovi v oblíbeném filmu Vesničko má středisková. Nás čekala návštěva Muzea strašidel, kde jsme se za doprovodu hrůzostrašných zvuků setkali se strašidly vyskytujícími se na Vysočině. Strach budil zejména Hejkal, Rarášek, Klekánice, Polednice a bludičky vábící světélky pocestné do močálů a blat. Prvňáčci za doprovodu rodičů přemohli své obavy a na vlastní oči se přesvědčili, že pelhřimovská strašidla jsou jen z vosku. 
 
Pelhřimov je městem rekordů a místní Muzeum rekordů a kuriozit jsme rozhodně nemohli minout. V pěti patrech pelhřimovské Dolní brány jsme si prohlédli exponáty, které se jinde na světě nevyskytují. Na vlastní oči jsme viděli největší pyžamo, čepici, zubní kartáček, lžíci i hrníček na kávu. Některé maminky vlastnoručně upletly kousek nejdelší šály na světě a prvňáčci si do okraje šály zkusili zabalit krk. Děti rozesmálo porovnání velikosti, tedy spíše drobnosti, vlastních rukou a chodidel s těmi největšími na světě. Obdiv vzbudily šaty z knoflíků, zavíracích špendlíků či poštovních známek. Tatínkové se zase pokochali pohledem na láhev nejsilnějšího 33 stupňového piva. Škoda jen, že ochutnávku tohoto moku muzeum neposkytuje.
 
 
Závěrem našeho putování se stala návštěva muzea Zlaté české ručičky. Vstupenky do muzea všem dětem i dospělým věnovala paní Blanka Vaníčková, za což jí náleží velký dík. Většina zde vystavených exponátů je vyrobena ze zápalek. Mimo tradičních zápalkových předmětů jako jsou lodě, vázy a obrazy, jsme viděli i z několika tisíc zápalek vyrobenou funkční kytaru a housle, vše ve skutečné velikosti.
 
Dětem i rodičům se společný výlet líbil, proto jsme se rozhodli, že v pořádání podobných akcí, při kterých se sejdou rodiče, děti a učitelé budeme pokračovat. V letošním školním roce pozveme rodiče do vyučování, na závěrečný večer ve škole v přírodě a na počátku příštího školního roku opět na společný zájezd.
 
Mgr. Karel Zerzáň
 
 

Návštěva předškoláků v základní škole

V úterý 27. ledna se za svými staršími kamarády - žáky prvních tříd - přišly podívat děti z mateřské školy, které se chystají letos k zápisu. Učitelé prvních tříd spolu se svými žáky připravili pro předškoláky zajímavý program, který děti provedl celou školou a zbavil je ostychu, s nímž tak často přicházívají budoucí prvňáčci k zápisu.
 
A co děti zažily? Po společných hrách v tělocvičně si vyslechly písmenkovou pohádku, naučily se psát první písmenko, vybarvovaly pracovní listy a vytrhávaly a lepily písmena z barevných papírů. Při všech činnostech předškolákům ochotně pomáhala děvčata a kluci ze tříd 1.A a 1.B. Příjemně strávené dopoledne bylo zakončeno promítnutím pohádky. Spokojení předškoláci odcházeli s diplomem za úspěšné zvládnutí všech úkolů budoucího školáka a s dobrým pocitem, že ve velké škole mají nové kamarády. 
 
Spolupráce mateřské školy se školou základní má v Ostrožské Nové Vsi dlouholetou tradici. Obě školy mají společný zájem, aby vstup „mateřáčků“ mezi „školáky“ byl co nejpříjemnější, aby se obešel bez zbytečných obav rodičů a dětských slziček, aby se při zápisu předškoláci setkali s učiteli, které již znají a v prostředí školy, které jim není cizí.
 
V letošním roce navštívili učitelé ze základní školy předškoláky v mateřské škole, ve spolupráci s mateřskou školou zorganizovali besedu pro rodiče předškoláků věnovanou školní zralosti a vyvrcholením společné snahy obou škol se stala úterní návštěva předškoláků v základní škole.
 
Mgr. Karel Zerzáň
 
 
 

Dramatická výchova - Cesta na neznámý ostrov

Téma lekce dramatické výchovy bylo věnováno spolupráci, rozvíjení kamarádských vztahů a vzájemné pomoci. Děti si zahrály na námořníky, kteří ztroskotali u pustých ostrovů a museli se dostat na pevninu tak, aby se nikdo nedotkl mořské hladiny (koberce) plné dravých žraloků.
 
Cesta musela probíhat v tichosti, aby námořníci na sebe žraloky neupozornili. Prvňáčci si pomáhali, posádky lodí spolupracovaly a po nelehké ceste se jim podařilo dostat se na pevninu :-)
 
Dětem se společný zážitek moc líbil a odnesly si poustu zkušeností a zajímavých postřehů.
 
Mgr. Karel Zerzáň
 
 
 

Pohádkové nocování ve škole 

Spousta těšení na zajímavý program, špetka obav z nocování bez mámy a táty a fůra nadšení – tak by se dala stručně charakterizovat nálada žáků prvních tříd, když je rodiče doprovázeli v páteční podvečer 21. listopadu 2008 k budově místní základní školy. Noc z pátku na sobotu věnovanou pohádkám totiž prvňáčci strávili ve škole.
 
Dobrodružství na malé školáky čekalo už od první chvíle. Po společném zahájení se prvňáčci rozdělili do skupinek, které se vydaly za pohádkovými bytostmi. Děti se tak setkaly s čarodějkami, kouzelníky, princeznami, vodníkem a nejrůznějšími strašidly. U každé pohádkové bytosti děti plnily jeden úkol. Tak si prvňáčci vyzkoušeli cestu se zavázanýma očima podél kouzelného provázku, lovení rybek, skládání puzzle na interaktivní tabuli, hod věšteckou koulí na cíl, stavění vysoké věže z kostek naslepo, točení kolem kouzelné hůlky, cestu přes řeku na pohyblivých můstcích a držení neposedného čarodějnického kruhu.
 
Pravá tajemná atmosféra nastala, když se děti vyzbrojené baterkami vydaly na pouť tmavou školní budovou. Strašidelné bytosti jim ukazovaly cestu. Nejprve školáci zavítali k hodné kouzelnici, u které se naučili provádět zajímavá kouzla. Ve školní sborovně se setkali s neposedným skřítkem, kterému museli do mikrofonu školního rozhlasu říct tajemnou formuli – své jméno a příjmení. Nakonec je cesta zavedla do školního sklepa, kde na ně u zapálených svíček čekali dva dobráčtí obři. Na znamení své statečnosti zde děti otiskly prst na starobylý pergamen.
 
Aby školáci věřili, že žádná strašidla neexistují, přišly se jim na závěr všechny strašidelné bytosti ukázat i se svými maskami. Prvňáčci v nich poznali své starší spolužáky.
 
Celý večer byl zakončen vyprávěním pohádek. S pohádkou o žirafě děti přišla potěšit ředitelka naší školy paní Mgr. Alena Horáková, veršovanou pohádku o cvrčkovi dětem vyprávěla paní učitelka Mgr. Marcela Křiváková. Pohádkou na dobrou noc děti ležící ve spacácích ve svých třídách uspala paní učitelka Mgr. Veronika Pálková ze základní školy v Uherském Brodě. Pohádky doprovodily děti do říše snů.
 
Sobotní ráno nás uvítalo sluníčkem a sněhovou nadílkou, která děti nadchla. Po dobré snídaní a poslední pohádce, tentokrát na videu, naše letošní, v pořadí už šestá, pohádková noc skončila. Děti plné zážitků se rozešly se svými rodiči domů. Na pohádkové nocování v příštím školním roce se malí školáci, podle jejich slov, těší už teď …
 
A s jakým pocitem jsme se s dětmi loučili my učitelé? S radostí, že naši malí svěřenci udělali velký krok na cestě k samostatnosti, spokojeni, že se připravený program dětem líbil a s vědomím, že po společně prožité akci budeme mít k sobě všichni „blíž“ a v našich třídách se nám bude o to lépe pracovat.
 
Závěrem poděkování: samozřejmě paní ředitelce a paní učitelkám za jejich čas a hezké pohádky, které si pro prvňáčky připravily. Paní učitelce Heleně Chytkové a předsedkyni SRPŠ paní Blance Pjajčíkové za cennou pomoc při organizaci akce. Absolventům naší školy Honzovi Juráskovi, Laďovi Mocharovi a Radimu Schottlovi, kteří se stejně ochotně jako v předchozích letech dětem věnovali, a v neposlední řadě žákům šesté třídy naší školy – dřívějším účastníkům nocování ve škole, ze kterých vyrostli spolehliví a obětaví pomocníci.
 
Mgr. Karel Zerzáň


 

Prvňáčci v pohádkovém světě čísel

Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 nás pan učitel Zerzáň požádal, abychom prvňáčky seznámili s počítačem a pomohli jim naučit se pracovat s výukovým programem Pohádková matematika. Trošku jsme si zavzpomínali na náš první rok ve škole, kdy jsme s tímto programem rádi pracovali a vydali se za prvňáčky do počítačové učebny.
Každý šesťák se stal patronem jednoho prvňáka. Společně jsme zapnuli počítače a pustili se do počítání s pohádkami. Ledacos jsme prvňáčkům museli vysvětlit a taky přečíst, protože zatím znají jen pár písmen. Ale byli moc šikovní. Za chvíli se každý z nich naučil pracovat s Pohádkovou matematikou téměř sám. Pan učitel chodil okolo a fotografoval a sem tam kontroloval, jestli všechno správně vysvětlujeme.

Společná práce se nám podařila. Spokojení prvňáčci slíbili, že moc rádi za námi zase přijdou a budeme s  matematikou formou hry pokračovat. Moc se na další setkání těšíme a doufáme, že jim to půjde tak skvěle jako teď !  

Gabča Juřičková a Šárka Machalová, 6. třída

Bylo hezké sledovat jak šesťáci pomáhají svým mladším spolužákům, ochotně vysvětlují, radí a povzbuzují je při případných nezdarech. Prvňáčci odcházeli ze společně strávené hodiny s příjemným pocitem, že ve velké škole mají starší kamarády, kteří jim rádi pomohou. Šesťáci svůj úkol zvládli skvěle a mohou na sebe být opravdu pyšní. Patří jim za to dík!


Poděkování za hezkou práci s prvňáčky si zaslouží tito žáci a žákyně šesté třídy:
Gabča Juřičková, Katka Pjajčíková, Šárka Machalová, Verča Andrýsková, Mirka Kostílková, Hanka Vávrová, Zdeněk Křivák, Dan Kroupa, Tomáš Mrkva, Marco Herák, Jarda Ťok, Míša Knedlík a Lukáš Drechsel.

Mgr. Karel Zerzáň


 Zápis do první třídy

Poslední lednové úterý bylo slavnostním dnem pro nastávající školáky. Tento den se v místní základní škole uskutečnil zápis do prvního ročníku. Protože přirozenou potřebou dětí je hrát si a k dětskému věku patří neodlučně pohádky, připravili jsme letošní zápis do první třídy jako pohádkovou hru. Samozřejmě, že hru pečlivě promyšlenou, abychom mohli dobře rozpoznat a poradit rodičům, zda je jejich dítě pro vstup do školy náležitě připraveno.

Po úvodním povídání se čtveřice předškoláků vydaly do pohádkové říše a seznámily se s postavami z nejrůznějších pohádek. Princezničkám, které na bále poztrácely korále, děti pomohly s jejich sbíráním a počítáním. V Zrcadlovém království, kde všichni přesně opakují to, co předvádí jeho král, si děti vyzkoušely pohybové dovednosti. Loupežníkovi pomohly roztřídit kostičky podle barev a tvarů. Hodná pohádková babička je naučila starobylému zaříkávadlu a učitelé tak mohli posoudit správnou mluvu a výslovnost dětí. Babičce také děti zarecitovaly nebo zazpívaly připravenou básničku či písničku. Poté následovalo setkání s pejskem, kterému děti nakreslily kamarády, aby mu, až odejdou domů, nebylo smutno. Nakonec si děti vybraly malé dárečky a obdržely pamětní list s obrázky všech pohádkových bytostí, se kterými se u zápisu setkaly.

Snahou nás učitelů bylo, aby první setkání dětí se školou bylo milým a motivujícím zážitkem, aby děti chápaly školu jako místo pohody, přátelství, porozumění a také jako místo, které jim nabízí zajímavé činnosti a zážitky. Budoucím školákům přejeme, aby jim nadšení, se kterým plnili úkoly u zápisu, vydrželo co nejdéle.

Velké poděkování za zdárný průběh zápisu patří žákům loňské 5.B třídy a dvěma žákům třídy čtvrté, kteří při přípravě i realizaci zápisu obětavě pomáhali, vyrobili pro budoucí prvňáčky malé dárečky a v kostýmech, které si sami připravili, představovali pohádkové bytosti. Bez jejich pomoci by tento sváteční den pro novoveské předškoláky jistě nebyl tak hezký. Za dárečky děkujeme také dalším žákům naší školy a dětem ze školní družiny.

Mgr. Karel Zerzáň