DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 07.05.2022 11:05:36 

NEJSME MALÍ‚ UŽ JSME ŠKOLÁCI ...

Doporučení pro domácí nácvik čtení

 
A.   Důležitý je pravidelný každodenní nácvik čtení ve škole i doma.
 
B.   Postup při výuce čtení
 
        1. děti musí nejprve umět rozpoznat a přečíst jednotlivá písmena
        2. pak se naučí spojit písmena ve slabiku
        3. dále spojit slabiky ve slovo
        4. a nakonec spojit slova do vět
                                            
C.   Nácvik čtení slabik
 
        1. v duchu si děti složí písmena do slabiky (např. u slabiky la proběhne v duchu následující: l + a = la); děti by
            neměly při tom písmena nahlas říkat, šeptat ani pohybovat rty
        2. pak nahlas děti přečtou slabiku jako celek
        3. postupem času dojde k automatizaci čtení slabik
 
D.   Nácvik čtení slov
 
        - děti se učí číst slova po jednotlivých slabikách
        - slabiky si vyznačujeme „miskami“ pod slovy, které dětem při
čtení pomáhají např. 
 málo 
 (_)(_)
Ema
(_)(_)
meleme
(_)(_)(_)
 
 
        - děti přečtou nejprve první slabiku, následuje pauza a po ní přečtou druhou a posléze případnou další slabiku
        - děti čtou nahlas po slabikách takto: má-lo    E-ma     me-le-me

        - čtení jednoslabičných slov ze tří písmen např. slovo:
lom
(__)
        - dítě čte nejprve slabiku lo, ke které pak přidá písmeno m, čtení pak vypadá takto: lo-m
       
        - v žádném případě po dětech nechceme, aby celé slovo přečetly najednou a četly plynule, nácvik plynulého čtení je
          učivem dalších ročníků
 
        - postupně se doba mezi přečtením jednotlivých slabik ve slově bude zkracovat a čtení bude plynulejší
 
Správně po slabikách přečtená slova - zvuková ukázka